Home / Kampagnen / 2000-2005 / 2005-Rheinpiraten / Wagenbau 16